Stichting Diabetesverwerking

Steun Stichting Diabetesverwerking

Door ons te steunen kunnen onze websites blijven bestaan en kunnen we in de toekomst activiteiten organiseren. Daarnaast hopen wij verder te groeien en zo doende een belangrijke plek te zijn voor iedereen met diabetes. Stichting Diabetesverwerking werkt alleen met vrijwilligers, niet met betaalde krachten.

Wilt u Stichting Diabetesverwerking steunen dan kan dat op de volgende manieren:

Wilt u Stichting Diabetesverwerking steunen dan kunt u een bedrag overmaken naar:

Bankrelatie: ING
iban: NL52 INGB 0006 4030 24
bic: INGBNL2A
t.n.v. Stichting Diabetesverwerking te Best

Kamer van Koophandel 60099070

Wij vragen u Stichting Diabetesverwerking onder de aandacht te brengen bij mensen met diabetes. Dit kunt u doen door het plaatsen van onze link op uw website en actief naar ons door te verwijzen.