Stichting Diabetesverwerking

Doelstelling Stichting Diabetesverwerking

De stichting is opgericht met de volgende doelen:

  • Mensen met diabetes te helpen met het acceptatieproces van de diagnose diabetes.
  • Mensen met diabetes te helpen met het verwerkingsproces van de diagnose diabetes.
  • Mensen te helpen met hun dagelijkse omgang met diabetes.
  • Al hetgeen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het aanhouden van een website en een diabetes-discussie forum.
  • het organiseren van ontmoetingsdagen voor de leden van het forum.
  • actief deelnemen aan activiteiten rondom diabetes.
  • het geven van voorlichting over diabetes.
  • alle wettelijke middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.